INFO

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. st. 2 Zakona o zašiti potrošača NN 79/07., 125/07.-isp., 79/09., 89/09.-isp i 41/14 obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti na mail:

info@noa-yachting.com

Odgovor na Vaš prigovor dati ćemo u pisanom obliku, te omogućiti korisniku usluge podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak te omogućiti korisniku usluge podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora, u poslovnim prostorijama i na mrežnim stranicama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora te voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora najmanje godinu dana od dana primitka pisanog prigovora.

 

Share with friends

Yacht search

Subscribe to our newsletter

Noa Yachting

Base Marina Kaštela:

Cesta Franje Tuđmana 213
21213 Kaštel Gomilica
Croatia
ID CODE: HR-AB-21- 060239185
FLEET: C- PIER
OFFICE: In the main building near Marina reception

HEADQURTERS & CENTRAL BOOKING OFFICE:

Solin 21210, Kralja Zvonimira 56, Croatia 
tel. + 385 21 222 506 fax. +385 21 277 799
Mobile: + 385 95 324 324 2, + 385 99 4256 300
e-mail: info@noa-yachting.com

© 2020 Noa Yachting - All rights reserved
Powered & developed by
NauSYS Charter Booking & management System

Contact us!